Olen 39-vuotias oululainen psykoterapeutti. Minulla on yli kymmenen vuoden työkokemus pääasiassa erikoissairaanhoidon osalta psykiatriasta ja mielenterveystyöstä. Sairaanhoitajaksi valmistuin vuonna 2002, jonka jälkeen olen työskennellyt alkuun lasten- ja nuorisopsykiatrian puolella sekä vuosia mielenterveystoimistossa. Erityistason ratkaisukeskeiseksi psykoterapeutiksi valmistuin Oulun yliopiston Koulutus- ja tutkimuspalveluiden (KOTU) järjestämästä 3-vuotisesta koulutuksesta 10/2010.

Erityisiä kiinnostuksen kohteitani ovat:

• syömishäiriöt ja painonhallinta
• ahdistushäiriöt ja masennus
• psyykkiset traumat
• elämän kriisit
• pakko-oireet

Psykoterapeuttina pidän tärkeänä luottamuksellista ja tasavertaista yhteistyösuhdetta, jossa tarkoituksena on asiakkaan psyykkisten ongelmien ja erilaisten elämän kriisivaiheiden hoitaminen keskustelun avulla. Psykoterapiassa keinoina voivat olla esimerkiksi ongelmien muuttaminen tavoitteiksi, ajatusmallien läpikäynti, työskentely ja muutostyö, uusien näkökulmien etsiminen, motivoiva haastattelu sekä selkeät yhteiset tavoitteet työskentelylle. Ratkaisukeskeinen työskentelyote lisää asiakkaan valmiuksia ja keinoja ratkaista ongelmia itse. Työotteeni psykoterapiassa on integratiivinen. Tällöin asiakas on keskiössä, ja minä sovellan terapiassa niitä metodeja, jotka soveltuvat juuri tälle asiakkaalle parhaiten. Nämä metodit voivat olla esimerkiksi kognitiivisen- tai traumaterapian metodeja.

Olen käynyt useita erilaisia täydennyskoulutuksia mm. traumaterapiasta, syömishäiriöistä, autismin kirjosta sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisystä.