• Yksilöpsykoterapia (nuoret ja aikuiset), Kela-korvattavuus
• Vanhempainohjaus
• Kriisi- ja tukikeskustelut

Psykoterapia voi olla pitkää tai lyhyttä. Yleensä pitkät, vuosia kestävät terapiat toteutetaan Kelan tukemana kuntoutuspsykoterapiana, josta asiakas maksaa vain omavastuuosuuden. Kela korvaa nuorille (16-25-vuotiaille) 57,60 euroa käynti (45 min.) yksilökäyntinä tai vanhempien ohjauksena. Vanhempien ohjauskäynnin korvaus 57,60 euroa. Kela-korvaus aikuisille on 57,60 euroa käynti (45 min.). Tuen saamisen edellytyksenä on, että työ- tai opiskelukykysi on mielenterveyden häiriön vuoksi uhattuna, psykiatrin suosittelema psykoterapia, B-lausunto sekä psykiatrisen diagnoosin saamisen jälkeen vähintään 3 kuukautta jatkunut hoitosuhde, johon sisältyy tarpeellinen lääketieteellinen, psykiatrinen ja psykoterapeuttinen tutkimus ja hoito. Lue lisää kuntoutuspsykoterapian korvattavuuden edellytyksistä Kelan kuntoutuspsykoterapia –sivustolta. Kelan korvaama kuntoutuspsykoterapian pituus on yleensä 1-3 vuotta, jolloin käyntitiheys on 1-2 kertaa viikossa.

Lyhyeen psykoterapiaan tai vain yhdelle terapiakäynnille voit hakeutua ilman lääkärin lähetettä. Voit hakeutua terapiaan silloin kun tunnet tarvitsevasi apua erilaisiin elämänkriiseihin, uupumukseen tai tarvitset tukea ja keskusteluapua elämääsi kuormittaviin asioihin. Tarvittaessa terapia-aika pyritään sopimaan mahdollisimman nopeasti. Terapiassa käydyt keskustelut ovat aina luottamuksellisia ja terapeuttia sitoo vaitiolovelvollisuus.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia pähkinänkuoressa.